projecten

Locatie
Utrecht

Opdrachtgever
Particulier

Jaar
2020

Team
Daan Briedé en Albert Turk

Aannemer
Frank van Echtelt

Fotografie
Lucas van der Wee
www.lucasvanderwee.nl

Spoorwachterswoning

Aan de voormalige Oosterspoorbaan is een moderne aanbouw bij een monumentale spoorwachterswoning gerealiseerd naar ontwerp van IRIS architecten. De wachterswoning werd in 1890 gebouwd als huisvesting voor de spoorwachter en biedt permanent toezicht op de spoorwegovergang om de seinen te bedienen. Het spoor is inmiddels buiten gebruik en getransformeerd tot park Oosterbaan.

De situering van de wachterswoning wijkt af van de omliggende bebouwing; logisch want het volgt het spoor. Door een kleiner volume in dezelfde vorm naast het bestaande te zetten is het monument in zijn waarde gelaten. Door dit nieuwe volume iets terug te leggen blijft de wachterswoning als hoofdvolume herkenbaar. De uitbreiding is een ingetogen, archetypische hoofdvorm, gekoppeld aan het monument door middel van een transparant tussendeel. Het oorspronkelijke huis blijft hierdoor intact en zichtbaar.

Het resultaat doet recht aan het monument terwijl de aanbouw een eigentijds woonprogramma bevat. Vanuit de architectuurhistorische benadering is de oorspronkelijke opkamerstructuur in de woning behouden door volledig in te zetten op de unieke terp-achtige locatie. Dit reliëf bood de mogelijkheid om de verschillende vloerniveaus van de opkamer door te zetten in de uitbreiding. Dit split-level ontwerp vormt samen met verschillende wand- en vloeropeningen een ruimtelijk geheel met veel doorkijkjes en verschillende sferen.

Het nieuwe volume is volledig in houtskeletbouw opgetrokken en aan de buitenkant afgewerkt met zwart houtendelen van Foreco. Hierdoor wordt het ingetogen karakter benadrukt en vormt het een mooi contrast met het gemetselde monument. De zorgvuldig geplaatste gevelopeningen zorgen aan de straatzijde voor voldoende privacy en bieden tegelijkertijd een optimale beleving van de groene parkachtige tuin. Deze verbinding wordt nog eens versterkt door de woonkeuken direct aan de tuin te leggen.

Het transparante tussendeel is de spil van de woning. Hier wordt oud met nieuw verbonden en worden de verschillende vloerniveaus met betonnen trappen aan elkaar verbonden. Door ook de entree van de woning in het glazen tussendeel te plaatsen wordt deze spilfunctie geaccentueerd.