13/11/2020 Enthousiaste reacties nav schetsontwerp Dudok aan het Diep

13/11/2020 Enthousiaste reacties nav schetsontwerp Dudok aan het Diep

Op donderdagavond 12 november was er een presentatie over Dudok aan het Diep. Jeroen Marseille, architect van Marseille Buiten en Wouter van Riet Paap van IRIS architecten, toonden het nieuwe schetsontwerp. In 2019 wonnen Marseille Buiten en IRIS architecten de prijsvraag. De afgelopen maanden is dat ontwerp besproken met verschillende betrokkenen. Dat heeft geleid tot aanpassingen in het prijsvraag ontwerp. Onder normale omstandigheden was er anders een inloopbijeenkomst georganiseerd, vanwege corona werd dat nu een online MS Teams presentatie. Er waren 68 belangstellenden. De reacties waren enthousiast. Klik hier voor de volledige presentatie.