Villa Johanna in Nieuwegein opgeleverd

Villa Johanna in Nieuwegein opgeleverd

Vandaag is de uitbreiding van Villa Johanna in Nieuwegein opgeleverd.

Villa Johanna is in 1929 gebouwd naar een ontwerp van architect Maas (een leerling van Rietveld) in de zeer kenmerkende functionalistische bouwstijl met kenmerken van ‘De Stijl’. De villa is van belang vanwege de architectuurhistorische waarde, de gaafheid van hoofdvorm en detaillering, en het voor deze bouwstijl karakteristieke gebruik van witgepleisterde gevels en stalen kozijnen. De villa is beeldbepalend, mede vanwege de hoge ligging aan de Utrechtsestraatweg en het Merwedekanaal. De nu gerealiseerde aanbouw aan de achterzijde schaadt het aanzicht vanaf de openbare ruimte niet en zorgt zelfs voor een beter onderscheid tussen het monumentale en het niet-monumentale deel (een aanbouw uit de jaren tachtig) waardoor het monument beter tot zijn recht komt. Optisch is het monument nu losgeknipt van de aanbouw.

Door de slanke en metershoge aluminium puien te combineren met in de dakrand weggewerkte zonwering en gesloten geveldelen met stuukwerk is er een minimalistisch geheel ontstaan. De in het werk gestorte betonnen trap loopt van binnen naar buiten door. Samen met de enorme glasvlakken tot op het maaiveld maakt dit van woonruimte en tuin één geheel. De tuin is integraal mee ontworpen door Marseille Buiten, waardoor ontwerp van tuin en woning elkaar versterken.